Αγαπητά Μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, Με στόχο τη συνεχή, ανοδική και επιτυχή πορεία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΠΚ) ως προς την Έρευνα, Αριστεία και Καινοτομία, με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας…

PhD in Computational Sciences (Modelling and Simulation for Engineering Applications) The Modelling and Simulation for Engineering Applications (SimEA) WIDENING Horizon 2020 project is accepting applications for the academic year…

The Thermodynamics and Transport Phenomena Laboratory (T²PL) of the Department of Chemical Engineering at the Cyprus University of Technology’s, is looking for three highly enthusiastic and strongly motivated PhD…

TEXAS A&M UNIVERSITY AT QATAR  CHEMICAL ENGINEERING PROGRAM Post-doctoral position available January 2020 A post-doctoral research position is immediately available under the supervision of Professor Ioannis Economou at the…

PhD-candidates WANTED – H2020-MSCA-ITN “LimnoPlast” The project LimnoPlast “Microplastics in Europe’s freshwater ecosystems: from sources to solutions”, funded by the European Union’s Horizon 2020 MSCA programme, is looking for…

TEXAS A&M UNIVERSITY and TEXAS A&M UNIVERSITY AT QATAR CHEMICAL ENGINEERING PhD position available A PhD student position is available starting in fall 2020 jointly at the Department of…