Former Members: MSc Students

Antigoni Theodoratou
Graduation year: 2010
Nikos Stratikis
Graduation year: 2011
Thanasis Koukoulas
Graduation year: 2012
Elena Karahaliou
Graduation year: 2012
Ioanna Tsimouri
Graduation year: 2017
George Papadopoulos
Graduation year: 2018