Το  Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων -ΙΔΕΠ, στα πλαίσια  των έργων: 1. Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα: “Nose to Brain Delivery of NG-101 via the Olfactory Region for the Regenerative…

Next LSTM group meeting will take place next Tuesday, March the 14th on 17:30 at the “Alkiviades C. Payatakes”  Room of the ChemEng Dept.…

Next LSTM group meeting will take place next Tuesday, March the 7th on 17:30 at the “Alkiviades C. Payatakes”  Room of the ChemEng Dept.…